image

Få din text lektörsläst under Skriv2016!

Våra lektörer läser ditt första kapitel kostnadsfritt. Du kan skicka in en text på max 1500 ord senast 2 veckor innan konferensen börjar. Längre texter tittar vi på i mån av tid. Erbjudandet gäller för alla som är anmälda till Skriv2016! Instruktioner skickas till alla som anmäler sig.